Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

 

Podzemní studniční voda je důležitým zdrojem pitné vody. Často se jedná o vodu velmi kvalitní a levnou, ale málo se ví o tom, že pro udržení její kvality je zapotřebí studnu min. 1x za 5 let vyčistit.

S přítokem podzemní vody se totiž do studny dostávají drobné částečky horniny, které vytvářejí kal.

Dalším problémem jsou veškeré kovové trubky a koše ve studni, které korodují.Mikroskopické částečky kovu, obalené rzí, se mísí s horninou a vytvářejí nános na dně, stěnách i trubkách. Tento nános ve studni zahnívá a voda ztrácí nejen svou chuť, ale i kvalitu.

Do studny se doporučují plastové trubky a s mosazným košem.

Velice důležitým faktorem je místo vybudované studny. Studna by mela být opatřená skruží min. 0,5 m nad zemí, aby nedošlo k zátoku srážkové vody do studny. ále by studna neměla být blízko odpadních vod, jímek, trativodů a hnojišť.

 

 

Technologický postup čištění studny dle norem vydaných hygienickou stanicí:

  • vypumpování vody kalovým čerpadlem
  • očištění stěn ve studni rýžovým kartáčem nebo vysokotlakým mycím zařízením
  • očištění trubek a koše
  • vybrání a odnos kalů, které jsou na dně studny
  • vysypání dna filtračním štěrkem( vrstva cca 10-15cm)
  • aplikace dezinfekčního prostředku

 

 

Jako dezinfekce se doporučuje Sagen, což je prostředek, který se smíchá a vodou ve studni v určitém poměru, závislém na množství vody ve studni před jejím vyčerpáním.

Prostředek se dává do studny, až když je plná. Pak se otevřou všechny uzávěry v domě, aby voda s dezinfekcí natekla do trubek.

Po napuštění vody do trubek se voda nesmí min. 48-72 hodin používat.